Stora åtgärder på en hyresfastighet

Som ägare av en hyresfastighet så gäller det att man har en plan för det underhåll som regelbundet ska ske. Det kan vara att kolla över fastighetens vatten och avlopp. Även hyresgästerna har ett ansvar att se till så det inte blir stop i avlopp och annat som kan ställa till en större vattenskada.

Genom att upprätta en underhållsplan så kommer man att bättre kunna hålla koll på sin fastighet. Vissa saker vet man kan vara återkommande underhåll som exempelvis fläktsystem och annat. Det kan dock vara så att det händer olyckor och liknande som man inte kan styra över. Men om man regelbundet ser över sin fastighet och åtgärdar saker som kan ställa till det så kanske man kan minimera riskerna för oförutsedda händelser.

Som hyresgäst så kan det vara till fördel om man upptäcker något som inte står rätt till med fastigheten. Meddela fastighetsskötare eller ägare om det är något som ni tycker borde åtgärdas. Det kan vara bättre att anmäla ett fler för mycket än att inte göra något alls och en olycka uppstår med fastigheten. Det ska sitta något journummer i trapphusen som man kan ringa om det är något som du anser vara fel.