Spara vatten

Vatten är den allra viktigaste komponenten för livet på jorden eftersom detta är något som alla är beroende av, alltifrån träd och buskar till fiskar och däggdjur. Utan vatten skulle allt liv på jorden dö ut och planeten skulle bli en torr och karg plats i likhet med mars eller månen. Av dessa anledningar är det viktigt att inte slösa med vatten.

Idag slösas det oerhört mycket med vatten på olika sätt. Dock går det att med ganska enkla medel faktiskt spara vatten. Här nedan följer några tips på hur man som svensk på olika sätt kan spara på vattenresurserna både lokalt och internationellt samt hur man i sin vattenförbrukning kan spara energi.

Duscha kortare

Ett av de ställen där vi svenskar använder mest vatten är i badrummet. Inte bara går här åt mycket vatten utan kanske framför allt mycket energi till att värma upp vattnet. För varje minut extra som man duschar går det åt både mycket vatten och energi. Det finns egentligen ingen anledning till att stå i duschen en kvart, fem minuter eller mindre räcker gott och väl.

Spara vatten i köket

Även i köket går det åt mycket energi till att värma vatten. Det bästa man kan göra här är att alltid använda lock på alla kastruller samt att inte koka upp mer vatten än vad man behöver. Ett bra tips är att också utnyttja spisens eftervärme. Detta inte bara gör att energi sparas utan också att elräkningen blir lägre.

Spara vatten internationellt

I Sverige har vi ingen direkt vattenbrist, dock är det något som är vanligt förekommande i övriga delar av världen. Genom att göra bra och hållbara val i affären kan man bidra till att spara vatten i riskområden. Det kan till exempel handla om att inte köpa kött från Sydamerika eller att konsumera alltför mycket kläder.