Vattenavrinning – intro

Ett hus utsätts konstant för vädrets krafter. Det är ett skydd för dig men huset tar stryk av vind och vatten. Och vatten är ett av de största hoten eftersom det kan leda till fukt och mögelskador. 

För att få bort vattnet från taket och fasaden krävs vattenavrinningssystem, vilket man oftast benämner som stuprännor. Det är viktigt att man lagar eller byter ut trasiga delar så fasaden inte utsätts för fukt varje gång det regnar. Man måste också se till att hålla rännorna rena från löv och skräp så man inte får stopp och rännorna översvämmas.

När man ska sätta upp ett nytt vattenavrinningssystem så börjar man med att sätta upp rännkrokar. På dessa kommer stuprännan att vila så man måste vinklade in dem rätt så att stuprännan ligger rätt i dem. De ska vinklar 38 grader från fasaden så att vatten rinner bort från fasaden ifall det svämmar över.

Innan man fäster dessa mot huset måste man dock lägga in underlagspapp runt takfoten. Man kan sedan göra ett test med en planka som man fäster en krok på. Ställ in alla nödvändiga vinklingar och använd sedan denna krok som mall för resterande. Tänk på att rännans framkant ska vara ca 5 millimeter lägre än bakkanten.

Måla färdig takfotsbrädan innan du sätter upp den på huset. Beroende på hur brett huset är kan man behöva två hängrännor, en på vardera knut. Då måste man fixa dubbelfall i mitten av rännan så att vattnet kan rinna åt höger eller vänster.

Montera krokarna, här spelar det också roll hur lång ränna man har så tala gärna med butiken där du köper ditt system så kan du få exakta mått på hur stora mellanrum det ska vara mellan varje krok. Du kan exempelvis köpa hela vattenavrinningssystem från Falsat.se. Där finns det mycket kunskap som man kan använda sig av när man vill göra projektet själv eller om man vill att de gör jobbet åt en.

Nu har du i alla fått en introduktion till hur man börjar fästa ett vattenavrinningssystem.