Vattenrening

Vattenrening är processen att avlägsna oönskade kemikalier, organiskt material, uppslammad torrsubstans och gaser från vattenkällor. Målet med denna process är att producera vatten för ett specifikt syfte, som till exempel dricksvatten, men vattenrening kan även användas för att uppnå kraven inom medicinska, kemiska eller industriella processer.

vattenrening_409247578

När man talar om grundvatten rekommenderas det oftast att när man sätter ett mål på hur hög reningsgraden ska vara, bör man inte sätta detta ovanför 95% då detta kan betyda att man måste upprepa processen flera gånger.

Standarden för just dricksvatten är något som sätts av regeringen eller efter internationella standarder. Det är dock inte alla länder som har dricksvatten som uppfyller dessa krav och klassas således som en hälsofara för de som dricker det. De krav som ställs på dricksvattnets kvalitet här i Sverige bestäms av Livsmedelsverket.

I vissa fall kan man se när vattnet är förorenat, när till exempel partiklar flyter runt it det eller när det blivit färgat av något. Men en visuell inspektion kan inte avgöra kvaliteten på vattnet. Inte heller räcker det att koka vattnet eller genom att använda ett filter med aktivt kol. Föroreningar kan överleva båda dessa och andra processer.

Även källvatten, som länge ansågs säkert för alla typer av användningar förr i tiden, måste numera testas för att se om det behöver behandlats på något sätt innan det används. Kemiska och mikrobiologiska analyser är det enda sättet att få den information som behövs för att avgöra om vattnet måste rengöras.

Vattenrening är en viktig del av vårt samhälle, och även om vi inte ser det ske, är detta något som pågår dagligen på många olika håll i landet. Det är lätt att ta något man använder varje dag för givet, men att få ren dricksvatten kräver mer arbete än många först skulle tro.