Hållbart företagande

Företagen har en stor roll i vår miljöpåverkan på denna lilla planet. Med lite ansvarskänsla så finns en del åtgärder man kan ta för att sänka sin miljöpåverkan, och det kan dessutom vara positivt för företagets ekonomi.

factory-worker-industry

Hållbart företagande innebär att företaget arbetar på ett sätt som är hållbart både ekonomiskt, samhälls- och miljömässigt. Genom att tänka igenom konsekvenserna av verksamheten så kan man använda de resurser man har tillgång till på ett så effektivt och smart sätt som möjligt.

Att identifiera problemen i en produktionskedja är inte alltid helt enkelt. Ofta förekommer många mindre driftstopp och man avhjälper problemen allt eftersom de dyker upp. Detta är inte effektivt och kan dessutom leda till maskinhaverier som orsakar undermåliga produkter som måste kasseras vilket gör att man slösar energi, tid och pengar till ingen nytta. Det man kan göra är att installera utrustning som plockar fram mätvärden vilka visar hur effektivt varje enskild maskin presterar, och även förslag på möjliga åtgärder för att eliminera produktionsanläggningens flaskhalsar (de delar i produktionskedjan som är mest problematiska och ödslar mest tid).

Genom att identifiera problemen tidigt så minimerar man spill och minskar miljöpåverkan, samtidigt som man sänker kostnader och uteblivna intäkter som kommer till följd av försenad leverans av produkter.

Att aktivt arbeta med hållbart företagande gör att man blir attraktiv på marknaden eftersom att det efterfrågas hållbara produkter i större utsträckning nu än någonsin. Visar man att företaget agerar på ett hållbart sätt genom att erbjuda tjänster eller detaljtillverkning som har mindre miljöpåverkan än andra företag på marknaden, och samtidigt främjar de mänskliga rättigheterna så har man en klar fördel gentemot konkurrenterna.