Se över ventilationen hemma

Ventilationen är något vi lätt kan ta för givet så länge den fungerar. Ibland uppstår dock problem och vår första tanke går kanske inte direkt till ventilationen. Men så länge man vet vad man bör vara uppmärksam på kan man se till att undersöka och åtgärda felet omgående.

Ett enkelt test man kan göra hemma är att ta ett vanligt A4-ark och hålla upp mot någon av ventilerna hemma. Är det en frånluftsventil ska papperet nästan fastna. Och är det en tilluftsventil ska papperet blåsas ut när man försöker hålla upp det.

Köket är ett av rummen som är i störst behov av bra ventilation och påverkas mest av bister i den. En av de vanligaste symptomen man kan upptäcka är när man börjar känna lukten av mat i andra rum än i köket. Detta kan då vara ett tecken på att luften strömmar i felriktning.

Badrummet behöver också bra ventilation. Ett av de tidigaste tecknen på felfungerande ventilation här är att imman på badrumsspegeln sitter kvar längre en än halvtimme. Håll även uppmärksamhet på att det inte bildas kondens på insidan av fönstret.

Börjar ventilationen agera problematiskt bör man nästan alltid ta kontakt med en fackman som kan se över problemet och föreslå eventuella åtgärder. Medan man kan göra små saker själv är dessa som bäst temporära lösningar.