Renovera våtrum

Att renovera våtrum är oftast ett känsligare jobb än mycket annat i hemmet. Naturen av dessa utrymmet betyder att man måste vara extra noga med flera aspekter av renoveringen. Skulle en olycka ske kommer man endast få ersättning från försäkringsbolaget om arbetet är utfört fackmannamässigt.

Första funderingen bör alltid vara kring vad man kan klara av att göra själv och för vad man behöver professionell hjälp. Att överskatta sin egen förmåga att genomföra en del av en renovering kan bli en dyr historia i slutändan. Anlitar man dock något är det viktigt att de är auktoriserad enligt antingen BBV eller GVKs säkra våtrum.

Badrummet är det absolut vanligaste våtrummet vi men även tvättstugor, enskilda duschar och liknande räknas även in under denna klassificering. Är man osäker är det alltid bäst att ta kontakt med en fackman som kan vägleda en vad man behöver tänka på vid renovering.

Vägen till ett bra våtrum kan man bara nå med bra material och verktyg, rätt kunskap och gediget arbete. Med detta minskar man drastiskt risken för fukt- och vattenskador. Men då inte allt ligger i själva konstruktionen är det fortfarande viktigt att vara medveten om symptomen.