Stambyte i en fastighet

Förr eller senare så blir ett stambyte i fastigheten ett måste. Det är ett relativt stort ingrepp i fastigheten och detta är något som alla inblandade för vara medveten om. En bostadsrättsförening bestämmer detta på den årsstämma man har. Se till att bjuda in experter inom området som kan förklara på ett bra sätt vilka ingrepp som kommer att göras.

Enkelt kan sägas att alla rör och ledningar som både tillför och leder bort vatten till fastigheten byts. Då mycket ligger i väggar och golv så är det stort ingrepp. Det kan vara en fördel att anlita en fastighetskonsult som hjälper till med alla delar i ett stambyte. Frakka är väl anlitad fastighetskonsult och har erfarenhet av detta med stambyte. Så inför att planerar att utföra detta i era fastigheter så kontakta Frakka i första hand för att få så bra hjälp som möjligt under hela stambytet.

Många väljer att renovera sina badrum i samband med stambytet. Detta då tätskikt och annat förstörs i samband med stambytet. Ett stambyte görs vanligtvis vart fyrtionde år så den som bor i fastigheten behöver endast vara med om detta en gång. Detta gör att värdet höjs på de lägenheter som finns men också på hela fastigheten. Som bostadsrättsinnehavare så gäller det att man är beredd på det arbete som ska utföras. Det är viktigt att allt blir som ni önskar och vill. Därför så är det bra att ta in experter redan från den dagen ni börjar diskutera stambyte i er förening.