Futskador i hemmet

Fuktskador är en av de negativa effekterna av att ha vatten i hemmet. Detta är anledningen till varför man måste vara så noga med att bygga och arbeta för att hålla hemmet tätt nog att vatten inte letar sig in där det inte hör hemma.

Ett av skydden vi har mot fuktskador på ett hus är dräneringen. Tyvärr räcker det inte med att fixa dräneringen bara när huset först byggts. Ett bra dräneringsarbete kan hålla många årtionden, men förr eller senare kan det bli dags att kolla den igen om man inte vill riskera fuktskador i källaren.

På grund av de material och metoder som förr användes brukar man idag säga att om den nuvarande dräneringen lades ned mer än 30 år sedan är det nog dags att göra om den. Ett dräneringsprojekt kan kosta allt från 65 000 – 135 000 idag beroende på omständigheterna. Ett alternativ kan dock vara ett system som installeras inifrån, som DryProtect.

Men fukt är inte bara något som angriper utifrån. Badrum och andra våtutrymmen är där man hittar många fuktskador idag. Undersökningar och statistik visar att omkring fyra av tio fuktskador inträffar just i badrummet. Det har även estimerats att så många som en tredjedel av alla våtrum i svenska småhus har fukt- eller vattenskador som behöver åtgärdas.

Mer än en fjärdedel av fuktskador inträffar dock i köket. Den större delen av dessa skador beror på saker som läckande rör och diskmaskiner, dåliga slangar och fästen som inte sitter ordentligt. Av denna anledning rekommenderas det att man regelbundet kontrollerar dessa områden i hemmet. En läcka behöver inte vara stor för att på sikt kunna vålla omfattande skador i ett hem.

Det gäller att vara uppmärksam för att upptäcka fuktskador innan de orsakar dyra skador. Fuktfläckar är tydliga tecken på skador, men man kan även upptäcka början till dessa skador genom unken lukt.