För ett mer hållbart byggande

Sverige är ett föregångsland i mycket och även för ett mer hållbart byggande. Det finns en vision för Sverige att innan 2025 tagit fram underlag för en hållbar utveckling inom bygg och fysisk samhällsplanering. Det gäller inte bara det stora byggföretagen att vi blir bättre på att planera för ett hållbart samhälle utan alla bör vara med och dra sitt strå till stacken.

Det gäller att inom alla plan av renovering, nybyggnationer och annat tänka hållbart. Det pågår ett arbete med detta nationellt och det är många inblandande som på många sätt ska verka för att förbättra både sätten att bygga men också vårt sätt att tänka när vi bygger. Det kan vara allt från att återvinna material på bästa sätt till att hitta nya lösningar för hur vi bygger och renoverar. Det finns mycket som redan är gjort men det återstår massor att göra och vi tillsammans ska kunna fixa detta.

Att bygga hållbart är viktigt och för att det ska kunna ske en förändring så gäller det att alla är med på resan. Från hemmahantverkaren som renoverar sin lägenhet till de stora byggföretagen som byggen för miljonprogrammen och liknande. Alla sätt som är bra för miljön måste visas på och vi måste förändra vårt sätt att tänka och inte gå i gamla fotspår. Det måste bli en förändring i miljöfarliga material som används och hur vi tar hand om det som inte är bra för varken oss eller miljön.