Bästa sätt att höja värdet på huset

Du som går i säljtankar vill så klart ha så mycket som möjligt för din villa. Eller så kanske du planerar på att renovera ditt drömhus och vill vara säker på att byggnadskrediten kan bli en del av bolånet efteråt? Då behöver du göra förändringar som maxar värdet på villan. 

Stammarna

Se över stammarna. Du behöver inte byta ut alla vattenledningar om det innebär för stora ingrepp i hemmet. Du kan också välja relining där du renoverar från insidan, antingen med ett helt nytt rör eller med epoxyharts beroende på ledningarnas skick.

Du kan också uppdatera elektriciteten i hemmet, gammal el skrämmer många och gamla proppskåp ska gärna bytas till nya med jordfelsbrytare. El och vatten vill få befatta sig med, om du redan har gjort jobbet åt de nya ägarna eller inför framtiden kommer du att få tillbaka pengarna i värderingen.

Värme

Ett bra och stabilt värmesystem som inte kostar skjortan är allas dröm. Bergvärme är den absolut populäraste varianten men kostar också mycket, på vissa platser går det inte ens att installera för det är inte ekonomiskt försvarbart. Istället kan du använda jord- eller fjärrvärme där det är tillgängligt. Om du kan installera en kamin eller braskassett i öppen spisen vinner du också tillbaka investeringen.