Ägare av fastigheter och hus

Som ägare till en större fastighet och även egnahems ägare har ett ansvar hur deras fastigheter sköts om. Framförallt för att behålla värdet i den fastighet eller hus som man rår om.

Det gäller att man regelbundet ser över och renoverar det som finns behov av att renovera. Ett hus som bara står och förfaller tappar i värde ganska snabbt. Det gäller att lägga upp en plan vad som ska åtgärdas och när det bör göras. Det yttre underhållet är bland de viktigaste som görs. Ett läckande tak förstör resterande hus ganska snabbt och det gäller att se till så både tak och den grund som huset står på är av god kvalité.

Som fastighetsägare så har man ett ansvar för de fastigheter man äger och det gäller att se till så de som hyr i din fastighet har ett boende som fungerar. Som hyresgäst så kan du vara medlem i hyresgästföreningen som arbetar för dig som hyr lägenhet. Det kan i vissa fall vara svårt att få sin röst hörd mot den som hyr ut lägenheter i egen fastighet. Det finns vissa lagar och regler som man både som hyrestagare och fastighetsägare måste följa för att det ska bli rätt.