Hitta bra hantverkare

När du har ett helt hus att renovera finns det flera delar som du säkerligen inte vill ta itu med själv, antingen på grund av okunskap eller ovilja. Vissa jobb kan till och med kräva expertkunskap som du inte kan läsa dig till via nätet. Då behöver du ta in hantverkare som kan sin grej. Men hur ska du sålla genom alla företagsnamn och hitta dem som passar dig?

Lokalt förankrade

Bor du i Örnsköldsvik och behöver hjälp med ventilationen i hemmet är det enklast att söka efter ”ventilation Örnsköldsvik” för att hitta hantverkare som uppfyller båda kraven. Lokalt förankrade företag är att föredra när du ska anlita privat, det är lättare att hålla kontakt med dem när du kan besöka deras kontor om du behöver diskutera detaljer om arbetet och titta på ritningar. Du kan också hitta fler referenser som bor nära, du kan hälsa på hos tidigare kunder och se vad de har gjort. Oftast behöver du bara nämna företagsnamnet på lunchen så finns det någon som känner någon som har anlitat dem tidigare.

Bra avtal

Fundera alltid på vad du vill ska ingå i avtalet. Alla dina krav kanske inte får plats, ingen hantverkare kommer att skriva på avtal som missgynnar dem helt eller som kräver oproportionerliga åtgärder i jämförelse med arbetets omfattning. För stora projekt kan du argumentera för att få med vite, företaget behöver betala en straffsumma om de inte blir färdiga inom utsatt tid. Ett mindre projekt kan hantverkare lätt lämna fast pris på medan större blir mer oberäkneliga så bli inte oroad om en hantverkare föreslår att arbeta på löpande räkning. Med lite efterforskningar kan du ta reda på hur många arbetstimmar ditt projekt borde ta och vad som faktiskt behöver göras, allt för få privatpersoner förstår vad arbetet kräver. En bra hantverkare är inte rädd för att skriva avtal när det handlar om större summor och ni borde kunna komma till lösningar tillsammans utan att någon part blir sur eller missnöjd.