Taket och vatten

Hustaket skyddar från allt vad väder och vind heter, men det händer ju att detta skydd brister på ett sätt eller annat. Då gäller det att veta hur man hanterar situationen och agerar snabbt.

Först och främst gäller det ju att bedöma skadan och förhindra vidare skador. Ta fram en ficklampa och inspektera yttertakets insida noggrant. Om någon fukt tränger in kommer man för det mesta kunna upptäcka fuktmärken på insidan. Skadan på utsidan sitter dock inte alltid på samma ställe som dessa fuktmärken utan kan istället ofta upptäckas snett ovanför dessa.

Var alltid extra noga med att inspektera kring skorstenen, kring takfönster och vid rörgenomgångar. Vid de tillhörande skarvarna är taket alltid betydligt svagare än överallt annars.

Vid inspektion av utsidan av taket är det av yttersta vikt att takpannorna är hela och ligger rätt. För ett papptak ska man titta extra noga efter papp som börjat lossna i någon skarv. Detta bör man då laga omedelbart med pappspik och asfaltsklister. Är det ett plåttak det handlar om ska man vara väldigt noga att titta i skarvarna mellan plåtarna och man bör även titta efter tecken på korrosion.

Nu är det dags att börja tänka på hur man fixar detta långsiktigt. För omfattande arbete är det bra att ta hjälp av experter på takrenovering. Har man agerat snabbt nog är det bara det yttre som måste fixas. Men tänk på att fuktskador är komplexa situationer och kräver specialkompetens. Fuktutredning är inget man kan göra själv utan sådan kompetens utan bör utföras av en behörig besiktningsman.

Skadan bör även rapporteras till försäkringsbolaget. Se också till att ta fotografin på eventuella skador som orsakats och att anteckna allt som kan tänkas vara viktigt, som datum, tid och liknande. Allt sådant bör vara gjort innan man börjar reparera även de minsta skadorna.