Stambyte av vattenledningar

Vattnet i dina väggar och golv är en riskkonstruktion men en nödvändig sådan för att vi ska kunna njuta av varma duschar och kunna spola på toaletterna. I äldre hus kan det bli tal om stambyte men vad innebär egentligen det?

Under ett stambyte byts det gamla avloppet ut och man ser även igenom gamla vattenledningar. Kopplingar och liknande kan behöva bytas om de närmar sig sitt slut. Det är ett stort projekt som gör stor åverkan på huset. Stammen går nämligen genom golv och väggar, man behöver riva för att blotta rören. annars kan de inte bytas ut.

Därför brukar stambyte rekommenderas i samband med större renoveringar såsom när du ska bygga ett nytt badrum eller behöva riva en vägg. Att endast riva för att byta stammen blir dyrt eftersom du måste återställa ytskiktet som det kanske inte var något större fel på.

En annan metod är att testa relining. Det är inte en mycket billigare lösning men du slipper riva för att få ett säkert avlopp. Man gör i princip ett nytt rör i det gamla eller täcker insidan av det gamla röret med epoxi som får härda. Om stammen är svåråtkomlig kan det här vara ett bättre alternativ än att exempelvis bila upp hela betongplattan i källaren.