Hus med enskilt avlopp

Enskilt avlopp i ett hus är ett väldigt stort ansvar. När man inte är kopplad till det kommunala avloppet går ens vatten inte via deras reningssystem innan det släpps ut. Den som har enskilt avlopp ansvarar själv för utsläppet av avloppsvatten och måste ha ett system för avloppsrening installerat och godkänt.

avlopp_374513341

Det finns många som kan hjälpa en i alla skeden av arbetet med enskilt avlopp. Detta kan vara olika omfattande beroende om man måste göra en helt ny anläggning eller bara förbättra en redan existerande. De krav som ställs på avloppsanläggningen avgörs av miljönämnden i den kommun man bor. Se därför till att kolla med dem i förväg så allt görs enligt de bestämmelser som finns.

Man brukar tala om gröna, gula och röda avlopp. Detta är helt enkelt ett mått på hur bra det bedöms vara generellt sätt och vilka steg man bör ta, om några, för att fixa det. Hur detta bedöms kan man läsa mer om i denna checklista.

Majoriteten av vattnet som släpps ut via avloppet är det man kallar för BDT-vatten. Detta står för bad-, disk- och tvättvatten och kommer från de följande källorna:

  • Handfat, duschen, badkaret
  • Diskbänken
  • Diskmaskinen
  • Tvätt och tvättmaskinen
  • Hinkar med vatten använt för skurning och rengöring

En annan term för BDT-vatten är gråvatten. Även om detta vatten inte är sammankopplat med vattnet från toaletten behöver det fortfarande renas med hänsyn till både miljön och människors hälsa.

Miljöbalken säger att alla som släpper ut BDT- och WC-vatten behöver tillstånd för detta. För att göra detta kontaktar man helt enkelt kommunen där man bor.

De följande krav ställs på en BDT-anläggnin:

  • Den ska ligga tillräckligt långt borta från grannarnas dricksvattenbrunn
  • Den ska ha tillräckligt skyddsavstånd från grundvattnet
  • Den ska kunna leda bort det renade vattnet
  • Den ska kunna hantera belastningen från antalet personer i hushållet