Årliga besiktningen av huset

Du borde se över villan åtminstone en gång per år, oftare om det har varit oroligt väder och storm. Översikten ska ses som en slags egen besiktning av huset för att upptäcka fel och brister som kan leda till problem.

Avlopp

Stopp i avloppet är vanligt och beror oftast på att folk har spolat ner saker som de inte borde. Tops, tamponger, hår, hushållspapper, fett, matrester och liknande ska sopsorteras för det belastar avloppssystemet och kan fastna som en klump i röret. Du kan dra ett rensband i avloppen eller använda kaustiksoda för att motverka eventuell påbörjan till stopp.

Taket

Klättra upp på taket och undersök skicket. Är det skador någonstans? Ligger det kvar vatten någonstans? Trasiga tegelpannor leder snabbt till läckage och repig plåt kommer att börja rosta om det inte täcks med färg. Se över hängrännorna och rensa dem från skräp och löv för förbättra avrinningen. Inspektera också vinden för att så det inte finns några dolda läckage eller fuktansamlingar. Om vinden har inretts eller isolerats fel kan kondens och fukt orsaka stora skador.

Källare och grund

En enkel fuktmätare kostar bara några hundralappar men kan upptäcka ovanliga fukthalter i grunden och källaren. Om dräneringen har slutat fungera kommer fukt att arbeta sin väg genom grunden och det märker mätaren direkt.