Förnybar energi genom vatten och sol

Du kan få behålla dina bekvämligheter såsom ström och kylningssystem, utan att påverka miljön. Du kan vara en av dem som gör planeten till en bättre plats!

sun cells

Kyla med vatten

Detta system, att kyla med kallvatten, passar ypperligt till större projekt. En del företag har redan fattat vilka besparingar man kan göra. IT Gården i Skåne har exempelvis använd grundvattnet för att kyla sina datacenters. När man inte behöver blanda luft och kallvatten sparar man 98 % energi!

Vatten är tjugotre gånger bättre på att kyla än luft, vi kommer nog att se fler kylningssystem som nyttjar vatten i framtiden. Du som privatperson kan använda vatten för att kyla din dator. Perfekt för personer med en högprestanda dator som går varm av allt spelande och surfande. Det kräver lite efterforskningar men din dator kommer att hålla längre och må bättre.

Värme med solen

Solceller blir bättre och bättre. Nuförtiden kan man gå genom ett villaområde och hitta åtminstone ett hus med solpaneler på taket. De är inte så effektiva att de klarar av att förse hela huset med gratis energi, men vi närmar oss. IT Gården, som vi nämnde ovan, har som nästa projekt att få större delen av sin energi från förnybara källor.

Om du bygger ett energisnålt eller passivt hus kan du möjligen komma undan elräkningarna tack vare solceller och vakuumrör, men satsningen kostar pengar som du inte får igen i första taget. Solceller ger, i dagens läge, inte tillräckligt med energi för att driva ett normalt och modernt hem. Det måste kompletteras med vindkraft eller så måste du vara uppkopplad till det lokala elnätet för att klara vintern och sena hösten.