Vattenskada i din fastighet

Som fastighetsägare får man vara redo på att det kommer att dyka upp problem. Förutom brand är nog vattenskador en av de vanligaste och besvärligaste skadorna. 

living room water damage_449312368

Först måste man gå till botten med vad som orsakade vattenskadan. Brast ett rör på grund av dåligt underhåll eller hade en hyresgäst somnat i badkaret?

Som fastighetsägare är man försäkrad och får ut en del av försäkringsbolaget såvida det inte visas sig av detta kunde ha förhindrats genom bättre underhåll.

Om hyresgäster är ansvarig måste man kontakta hens försäkringsbolag. Om hen är oförsäkrad kan du kräva dem på betalning och i värsta fall måste du ta dem till rätten för att få pengar för att kompensera för skadan. Om du vill säga upp hyresgästen kan du kontakta en firma som kan allt inom bostadsjuridik. Så länge du har starka skäl till uppsägningen, kan hyresgästen inte säga emot och måste flytta ut.

En vattenskada måste hanteras snabbt så att vattnet inte sprids in i känsliga träväggar eller påverkar fler lägenheter. Man måste också vara uppmärksam så det inte uppstår mögel på grund av fukten. Stäng av huvudledningen till vattnet och dra även ut elkablar som är i farozonen. Handlar det om stora mängder vattnet behöver du ringa en spolbil som kan suga upp vattenmängderna.

Informera hyresgäster om läget och kontakta Anticimex som kan göra en fullvärdig besiktning och ett åtgärdsprotokoll. Denna typ av dokument är viktiga för dig och för försäkringsbolaget så håll koll på pappren! Det är viktigt att komma igång med avfuktningen så fort som möjligt för att förhindra att skadorna sprids eller förvärras.