Vatten globalt och i Sverige

Hur mycket av vårt vatten kan vi överhuvudtaget dricka? I de flesta I-länder får vi drickbart vatten direkt i vattenkranen hemma i köket. I länder delar av länder såsom Kina, Indien och många afrikanska länder är folk tvingade att köpa vatten på flaskform i butik för att inte smittas med bakterier. Det sägs att jorden består av 71% vatten medan endast 3% är drickbart.

VattenVatten är viktigt för att leva men problematiskt globalt

Om vi inte får vatten så kan vi helt enkelt inte överleva. Det gäller att hushålla med de resurser av drickbart vatten som finns och försöka samsas om de nya källor där dricksvatten går att få fram. Vattenfrågan är ett globalt och politiskt problem där det på många håll i världen diskuteras mellan nationsgränserna om vem som verkligen har rätten till resurserna.

Hur gör man vatten drickbart?

Eftersom stora delar av världshaven innehåller för mycket salt är de inte direkt drickbara. För att göra saltvatten drickbart genomförs processen avsaltning. Efter en kondensationsprocess går det att separera vatten från salt. Man värmer helt enkelt upp saltvatten för att sedan kyla ned det till ånga. Processen är dyr och i regel är det endast rikare länder med ett underskott av drickbart vatten som har råd med infrastrukturen för detta.

Finns det gott om drickbart vatten i Sverige?

Det sägs att Sveriges dricksvatten hör till de bättre i världen. I Sverige finns det rikligt med vatten och vi har inga uppenbara problem med saltvatten eller förorenade vattendrag och sjöar. Dessutom har vi myndigheter och verk som ställer höga krav på dricksvatten vilket bidrar till en stark kvalitet.