Förpackat vatten

Idag blir det allt vanligare att köpa vatten på flaska istället för att ta det direkt ur kranen. Utomlands är det ibland ett måste att köpa förpackat vatten då det ”vanliga” vattnet innehåller en annan bakterieflora eller helt enkelt är får dåligt för att dricka. I många länder används kranvattnet bara till disk, tvätt och så vidare och allt vatten som dricks köps på flaska. I sverige däremot har vi ett väldigt bra och rent kranvatten. Vi har bra grundvatten att använda och det finns inget måste att köpa vatten på flaska. I många fall innehåller det förpackade vattnet mer ”dåliga” ämnen som exempelvis flour och kalcium jämfört med kranvattnet.

Förpackat vatten

Idag finns det olika sorter av förpackat vatten och det som säljs i butikerna är;

  • Källvatten
  • Förpackat dricksvatten
  • Bordsvatten
  • Naturligt mineralvatten

 

Källvatten och naturligt mineralvatten

För att få sälja detta vatten krävs det att de har följt speciella regler. Reglerna innefattar i korthet råvattnet, hur vattnet bereds, kvalité på slutproduktion och märkning. En stor skillnad dessa emellan är att naturligt mineralvatten måste godkännas av Livsmedelsverket, detta gäller inte för källvatten.

Förpackat dricksvatten

Detta vatten är som komplement eller ett alternativ för det vanliga kranvattnet. Detta vatten har samma krav på sig som det vanliga kranvattnet.

Bordsvatten

Även här gäller det samma regler som för kranvatten. En viktig aspekt för detta vatten är att som Livsmedelsverket skriver; ”livsmedelslagstiftningens övriga regler för till exempel tillsatser och märkning uppfyllas”.

Fakta i texten är tagen från Livsmedelsverkets sida.