Borra för vatten

Vatten är en nödvändighet och för sommarstugan kan det räcka att man tar med sig dunkar för att kunna dricka och laga mat, om det finns tillgång till vatten för disk och att tvätta av sig. Men i ett permanent boende är vatten helst i ledning, en nödvändighet.

filling-glass-of-tap-water

En egen brunn kan man behöva om man bor utanför det kommunala vattenledningsnätet. Att gräva sig en brunn gjorde man förr, men idag borrar man oftast efter det egna vattnet. Anlita en seriös brunnsborrare som kan lämna garantier för ditt vatten och för eventuella fel. Garantierna gäller oftast inte kvalitén på vattnet, men företagen brukar garantera kvantitet.

Det kan vara bra att ta offerter från flera brunnsborrare och de bör alla komma på hembesök för att bedöma brunnens placering, se förutsättningarna för en brunn, liksom att besiktiga tomten. Dessutom ska du få ett brunnsprotokoll som anger eventuella fel och vad som hänt i marken under borrningen. Ett kvitto och en garanti, med all nödvändig information helt enkelt.

Vattnet ska testas efter ca 1-2 veckor, innan man börjar använda det. Vattnet ska vara ordentligt omsatt under den perioden och provet skickas till ett ackrediterat vattenlaboratorium eller det kommunala VA-verket. Därefter rekommenderas det att du låter analysera vattenprover vart tredje år och om smak eller lukt förändras.